Home

Kring Vechtdal is één van de vijf kringen van de Regio Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
Wij hebben als Kring Vechtdal 27 verenigingen met in totaal ruim 1100 leden (bron KNHS juni 2014).

Doel:
1. De Kringvereniging stelt zich ten doel:
a. het zijn van een kring van de KNHS door het verkrijgen en behouden van
het lidmaatschap van de KNHS;
b. het verrichten van die taken en werkzaamheden, alsmede het uitoefenen
van die bevoegdheden welke de kring krachtens de statuten en
reglementen van de KNHS, of door besluiten van organen van de KNHS
worden opgedragen;
c. het bevorderen van de paarden- en ponysport in de kring;
d. het in de kring bevorderen van de beoefening van de paarden- en
ponysport als recreatie en in wedstrijdverband, op zodanige wijze dat de
gezondheid en het welzijn van een paard of pony daardoor niet worden
geschaad;
e. het (doen) organiseren van wedstrijden in kringverband, zoals
selectiewedstrijden en kringkampioenschappen.

2. De kring zal haar doelstelling realiseren door nauwe samenwerking met de regio waaronder zij ressorteert, met andere kringen in de desbetreffende regio en de lokale verenigingen van de KNHS.