ALV 12 mei aanstaande

Elke vereniging die wedstrijden wil organiseren binnen kring Vechtdal, dient tijdens de ALV  aanwezig te zijn, zodat de kalender gezamenlijk gemaakt kan worden.

De komende ALV staat gepland voor dinsdag 12 mei 2015.
Voor agenda en notulen ALV 4 november jl., zie tab Vergaderingen.

De agenda is onlangs naar de verenigingen een uitnodiging ontvangen.
Voor vragen, stuur een email naar secretariaatkringvechtdal@live.nl