Kringvechtdal

Onderdeel van de KNHS

ALV 15 mei 2018

Elke vereniging die wedstrijden wil organiseren binnen Kring Vechtdal, dient tijdens de ALV  aanwezig te zijn, zodat de vooraf gemaakte kalender afgerond kan worden. De komende ALV staat gepland voor dinsdag 15 mei 2018.