Kringvechtdal

Onderdeel van de KNHS

Bestuur

Het bestuur van Kring Vechtdal bestaat uit:

Dhr. A. Koobs – voorzitter – afgevaardigde Regio bestuur
albert.koobs@gmail.com

Mevr. M. Broek – secretariaat – website – facebook
secretariaatkringvechtdal@gmail.com

Mevr. H. Waterink – penningmeester
hetty.waterink@outlook.com

Mevr. G. Hindriks – algemeen lid
geertjehindriks@kpnplanet.nl‏

Dhr. P. van Ginkel – algemeen lid
paulvanginkel@hotmail.com

Mevr. L. Roelofs – algemeen lid
liesjealberts@gmail.com

Vacatures – algemeen lid