Algemene Leden Vergadering (ALV), notulen

De najaars ALV werd op 12 november goed bezocht door de vereningingen uit Kring Vechtdal. In totaal was er een opkomst van 36 personen. De locatie werd beschikbaar gesteld door de Sallandruiters in Hardenberg.

Highlights:
– evaluatie kring-en regiokampioenschappen
– veranderingen in de Regio
– benoeming J. Hemmen in het bestuur van de kring
– Dhr. van Wijngaarden blijft nog wat langer in het Regio bestuur
– vaststelling van de wedstrijdkalender 2014

De notulen van deze avond vindt u hier: Notulen ALV najaar 2013

De volgende ALV is op 13 mei 2014 (onder voorbehoud).